Testa din idé

Här hittar du en checklista över om din utvecklingsidé kan bli ett leaderprojekt, samt ett kontaktformulär.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kommer projektet på ett tydligt sätt bidra till att målen i LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan i enlighet med leadermetoden, dvs samverkan mellan minst två, helst tre, av samhällssektorerna ideell (föreningslivet), privat (företagsamheten) och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för många i bygden, inte bara de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Finns det nödvändiga resurser och en plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att delta i genomförandet och ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.