Testa din idé

Här hittar du en checklista över om din utvecklingsidé kan bli ett leaderprojekt, samt ett kontaktformulär.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Insatsområden

Projektet måste ligga inom ett av Leader Mellansjölandets fyra insatsområden.

  • Företagande och entreprenörskap
  • Stärkt besöksnäring
  • Attraktiv livsmiljö
  • Kompetensutveckling och inkludering

 

 

Leadermetoden

Leadermetoden ska tillämpas, vilket innebär ett samarbete mellan de olika sektorerna ideel, privat och offentlig. Allra bäst är om alla parter är involverade, men det kan även räcka med  “letters of intent” där de parter som kanske inte är lika aktiva i utförandet ev ett projekt ändå uttalar sig positivt om projektidén.

 

Gräsrotsperspektiv

Det är viktigt med lokal förankring för projektideen, som visar på att det finns ett brett intresse för projektet.

Nytänkande

Projektet måste innehålla nytänk i den mening att man inte kan söka medel för organisationens befintlig verksamhet.

Genomförande­kapacitet

Finns det nödvändiga resurser för att genomföra projektet och vad händer med projektet när projekttiden löpt ut? Fortlevnad?

Medfinansiering

För investeringar i projekt krävs 20% i medfinansiering. Finns det?

Inkludering

Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religión, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att delta i genomförandet och ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.