Utvecklings-strategi

Utvecklingsstrategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leaderstöd. Strategin har tagits fram i samarbete mellan representanter för offentlig, ideell och privat sektor lokalt i området.

Vår strategi

Här hittar du LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi för åren 2023-2027. Utvecklingsstrategin talar om på vilket sätt vi vill utveckla området. Viktigast för den som vill söka projektstöd är avsnitt 4.3, insatsområden. Det är inom dessa det går att söka projektstöd.