Utvecklings-strategi

Utvecklingsstrategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leaderstöd. Strategin har tagits fram i samarbete mellan representanter för offentlig, ideell och privat sektor lokalt i området.

Vår strategi

Här hittar du LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategier för åren 2014-2022 och 2023-2027. Utvecklingsstrategin talar om på vilket sätt vi vill utveckla området. Notera att vi just nu har medel kvar att söka i EU:s programperiod 2014-2022. Kontakta leaders kansli för att få besked om i vilken programperiod du ska söka stöd till ditt utvecklingsprojekt.