FAQ

Här finns svar på frågor som många ställer om LEADER Mellansjölandet.

Frågor och svar

Vad är LEADER?
Leader är en arbetsmetod som fokuserar på att utveckla landsbygden. Metoden har funnits inom EU sedan 1991. Själva ordet är en förkortning av franskans ”Liasons Entre Actions de Développment de lŽEconomic Rurale” som fritt översatt betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”.

Leader handlar om att arbeta med utvecklingsarbete, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. Metoden bygger på ett trepartnerskap mellan offentliga aktörer, näringsliv och ideell sektor. Detta trepartnerskap ges förtroendet att självt, via en LAG-grupp, besluta om fördelning av projektstöd för landsbygden utifrån en gemensamt framtagen utvecklingsstrategi.

Vad är Mellansjölandet?
Mellansjölandet är ett Leaderområde bestående av Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun. LEADER Mellansjölandet drivs av en ideell förening med samma namn.

Vad kan man söka projektstöd till?
Det framgår av insatsområdena i LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi.

Kan man söka stöd till investeringar?
Ja, men då krävs 20 procent medfinansiering i pengar. Såklart måste leadermetoden användas och investeringen måste leda fram till nya aktiviteter i bygden.

När kan man söka?
När som helst. Men, ansökningarna behandlas i omgångar, ca fem per år, och sista inlämningsdatum för omgångarna finns i på startsidan..

Varifrån kommer pengarna till projekten?
Pengarna till projektstöd kommer från EU, svenska staten, Region Örebro län samt från de kommuner som ingår i leaderområdet.

Vem kan bli medlem i föreningen och hur blir man det?
Föreningen är öppen för företag, föreningar och andra organisationer inom det geografiska området. Man blir medlem genom att skicka in en medlemsansökan. Årsavgiften är 100kr. Medlemskapet ger dig information och inflytande över LEADER Mellansjölandets arbete.