Vad är nytt hos oss?

24 augusti: LEADER Mellansjölandet har anställt Sara Hillersberg som informatör. Sara börjar 1 september och arbetar till sista maj 2024.

14 juni: Kansliet har begränsad bemanning vecka 26-30. Vi svara dock på mail inom ett par dagar, ibland även i telefon.

17 april: LEADER Mellansjölandet beviljade en ansökan om att utveckla området runt Mosås station till ett aktivitetsområde för unga.

17 april: LEADER Mellansjölandet höll årsstämma hos Trilobiten i Hällabrottet. Örjan Samuelsson, Astrid Söderquist, Carl-Gustaf Thunström och Linda Inehag avgick ur LAG och vi hälsar Elisabeth Myr, Linda Einarsson, Kerstin Leijonborg och Gunnel Kask välkomna till LAG. LAG beviljades ansvarsfrihet för det gågna året.

9 mars 2023: LEADER Mellansjölandet har beviljats startbesked för programperioden 2023-2027. Det betyder att det kommer att gå att söka leaderstöd till utvecklingsprojekt även kommande år.