Vad är nytt hos oss?

9 mars 2023: LEADER Mellansjölandet har beviljats startbesked för programperioden 2023-2027. Det betyder att det kommer att gå att söka leaderstöd till utvecklingsprojekt även kommande år.