Genomföra Projekt

Här finns en övergripande beskrivning över vad man ska tänka på när man genomför ett projekt inom leader.

Genomföra projekt

Efter beviljad ansökan genomförs projektet i enlighet med vad som skrivits i ansökan och i kostnadsbudgeten. Skulle något inte gå som tänkt finns det möjlighet att ansöka om ändring i projekt. För att underlätta håller Leaders kansli en projekthanteringsgenomgång för de som fått en ansökan beviljad.

Från början är det bra att tänka på att dokumentera projektets aktiviteter, eftersom det är en viktig del av den slutredovisning som kommer senare. Det är också bra, till och med obligatoriskt, att särredovisa projektets kostnader, vilket underlättar den ekonomiska redovisningen av projektet så att man inte missar att redovisa någon kostnad man haft. Glöm inte heller att använda leaders logotype på alla trycksaker, annonser, hemsidor etc. som projektet tar fram eller som handlar om projektet.

Det underlättar också att löpande dokumentera den egna insatsen i projektet i form av ideellt arbetad tid, något som är svårt att minnas om man försöker göra det först i samband med avslutning av projektet.

Om något inte går som tänkt, kontakta leaders kansli och undersök om du måste ansöka om ändring i projekt.