Projektets syfte är att genom integrations- och folkbildningsarbete, med särskilt fokus på invandrarfamiljer, skapa möjligheter för nya djur-  och naturupplevelser vid Kulturcentrum Berget i Degerfors. Beviljat belopp 29.564 kr.