Projektet är en förstudie om den befintliga vandringsleden Munkastigens framtid rörande skötsel och marknadsföring. Beviljat belopp 153.451 kr.