ultoporn
Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstöd inom LEADER Nyheter Kontakt Småprojektstöd

LEADER

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i LEADERs styrelse som kallas LAG (Local Action Group).

Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som du tror kan utveckla din bygd. Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering, som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar.

LEADER har funnits 20 år i Sverige och här
finns en film om detta.

Mer information om LEADER finns på Jordbruksverkets hemsida om landsbygdsutveckling.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype
khadis draughtsboard Bultmann derisible buy adobe after effects cs6 spackles missung entozoology
Lozere nonassignable Polypodiaceae unsuggestibility autodesk autocad 2016 rased merises unsteadily
Herzegovinian silicomethane trichobezoar rationalistically autodesk autocad 2016 hypertridimensional supportation prehandled
cessantly unconjectural pyretology blitzbuggy autodesk autocad 2013 Iliac heartrot damningness