Projektet skall tillsammans med alla aktörer inom besöksnäringen samordna, marknadsföra och utveckla näringen i Lekebergs kommun. Beviljat belopp 792.761 kr.