Projektet är en förstudie om hur det välkända friluftsområdet runt Ånnaboda i Kilsbergen ska kunna utvecklas för att ännu mer bidra till en aktiv fritid. Beviljat belopp 173.959 kr.