Utveckling av discgolfbana

Då vi fått feedback om att utkastplatserna för början av banan är för små vill vi göra om dessa. Vi vill även byta ut några av korgarna som är hemmabyggen. Det har även framkommit att det inte finns någonstans att vila längs banan och därför vill vi placera ut några parkbänkar längs sträckan. 

Detta vill vi göra för att höja banans omdöme/status samt möjliggöra både för discgolfspelare samt övriga som nyttjar de promenadstråk som finns i området att sätta sig en stund för vila. 

Ett mål är också att fler samt återkommande spelare besöker orten, vi har sett en helt annan rullans i området som även smittar av sig positivt till andra tex. vår lokala handlare. En fin bana ger nöjdare spelare och bättre recensioner vilket lockar fler att stanna till vid vår närliggande ställplats.

 

Projektägare: Finnerödja IF

Beviljat stöd: 37.300 kr