Projektet är en uppstart av en förening för utveckling och genomförande av flera mindre nya aktiviteter i Glanshammars-området i Örebro kommun. Beviljat belopp 28.000 kr.