Projektet skall märka upp en löparslinga och en MTB-slinga för att få ännu fler att motionera och använda området runt Svartå i Degerfors kommun. Beviljat belopp 10.200 kr.