Projektet ska göra en hopplek i sten från barnens egendesignade hopphinder som skulpteras i natursten. Beviljat belopp 40.000 kr.