Stenlek

Örebro och kumla kommun tillsammans med ÖBO driver ett projekt där barn med ledning av konstnärer får utveckla sina egna lekområden. Ett av områdena som får en ny naturlek är vid ett nytt bostadsområde i Hällabrottet. Under hösten 2021 och våren 2022 har årskurs 1 och 4 i Tallängens skola i Hällabrottet samarbetat med konstnären Jelena Rundqvist. I workshopar har barnen byggt upp modeller i ytbetong i skala 1:1 direkt i miljön och utvecklat sina idéer för hur lekmiljön ska utformas. Barnen har bl.a. skapat labyrinter, balansbana, stall, fotbollsplan, grillplats med gång och gräsplan har anlagts. Men barnens alla idéer ryms inte inom budget så från Leader ansöker vi om medel för att kunna förverkliga barnens ide om en hopplek i sten.

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 40.000 kr