Skapande mötesplats i kilsbergskanten

Föreningen vill renovera och upprusta Lekhyttans gamla skola och föreningslokalen, Kilsbergens Nav, och på det viset engagera människor i föreningen och även andra aktörer som vistas i Kilsbergskanten. 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 1.234.747 kr