Segersjö – framtidens eventarena i Östernärke

Projektet är en förstudie för att undersöka om det går att genomföra fler arrangemang på området där Segersjödagarna genomförs.

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 40.000 kr