Projektet är en förstudie för att undersöka om det går att genomföra fler arrangemang på området där Segersjödagarna genomförs. Beviljat belopp Kronor 40.000:–.