Projektet skall bygga en Pump-Track för cykel i Hammar, för att stimulera till en aktiv fritid. I projektet ingår också att bygga en grillplats intill banan. Beviljat belopp 177.468.