Pump-track

Stödet skall gå till ett projekt för att bygga en pump-track för cykel, samt grillplats intill banan, i Hammar/Sänna strax utanför Askersund. Syfte och mål med projektet är att aktivera barn, ungdom och unga vuxna i bygden, genom att erbjuda möjlighet till positiva aktiviteter med cykel. Målet med projektet är att bygga en belyst pump-track med bänkbord och utegrill intill, i Sänna. 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 177.468 kr