Projektet syftar till att möjliggöra båtresor mellan Göksholm och Björkön i samband med turtrafik mellan Örebro och Björkön. Beviljat belopp 30.000 kr.