Projektet syftar till att utveckla idrottsplatsen i Sköllersta, genom att bygga fler omklädningsrum, öppna en uteservering samt anlägga en lekplats. Beviljat belopp 1.782.725 kr.