Porla brunn i svunnen tid

Projektet ska samla in bilder och fakta om Porla Brunn, från tiden före sekelskiftet och fram till 1939 och ge ut en skrift som ska spridas till ortsbor och en bred allmänhet. 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 30.000 kr