I projektet ingår att arrangera en kanalfestival som är tänkt att vara ett årligt återkommande evenemang för alla åldrar. Beviljat belopp 40.000 kr.