Nytt informationsmaterial i Granbergsdals hytta

 

Då Granbergsdals Hytta nu står helt nyrenoverad av mur, tak, fönster och rödmålad fasad har vi insett att även våra informationsskyltar behöver renoveras.

Projektet vill utforma nya informationsskyltar till alla delar i vårt hyttområde i hållbart och tåligt material. Text ska förenklas och göras mer överskådlig. Digitala delar ska erbjudas besökaren genom surfplatta/bildskärmar och qr-koder. Vi måste göra informationen tillgänglig för alla besökare, idag är det mer eller mindre bara för den läsintresserade. Vi vill göra iordning två utställningsskåp/montrar, ett för järnproduktionen och ett som visar kolningens viktiga funktion.  

 

Projektägare: Granbergsdals Byalag

Beviljat stöd: 40.000 kr