Projektet skall i gamla bagarstugan i Mullhyttan göra ett museum som visar upp gamla och nya hantverkstekniker. Beviljat belopp 28.000 kr.