Mosjöloppet – aktiv rörelse i Mosås

Projektet ska i Mosås arrangera ett motionslopp sommaren 2024 som ska inspirera till aktiv rörelse.

Mosås beläget utanför Örebros stadskärna vill skapa meningsfulla sysselsättningar och inspirerande aktiviteter för vuxna och barn inom området. Dessa ska genomsyras av en ”vi- känsla” och delaktighet. Vi har en strävan att våra aktiviteter ska vara kostnadsfria för att möjliggöra för alla att deltaga oavsett socioekonomiska möjligheter. Vi vill samtidigt inspirera till rörelse.

Beskrivning av vad ni vill göra i projektet.

Vi vill arrangera ett event under början av juni 2024/början av augusti 2024 som ska inspirera till aktiv rörelse. Tanken är att det ska vara ett årligen återkommande evenemang.

Mosjöloppet, ca 400 deltagare

Kommer att bestå av tre olika delaktiviteter anpassat efter ålder:

Gemensam uppvärmning med Friskis & svettis

En härlig upptakt för samtliga deltagare då vi kör gemensam uppvärmning

Varvbana, ca 600 m

Spring varvet så många gånger du vill.

Längre varv om ca 3 km

Passa alla som vill springa lite längre.

Information om varför ni vill göra det.

Vi vill skapa meningsfulla sysselsättningar och inspirerande aktiviteter för vuxna och barn inom området. Dessa ska genomsyras av en ”vi-känsla” och delaktighet. Vi vill också inspirera till rörelse.

Mål, vad ni vill uppnå med projektet.

Vi vill skapa ett attraktivt område att bo i. Där man med hjälp av evenemangen kan komma varandra närmre. Detta för att känna en gemenskap/samhörighet i området. Vi ser en stor vikt i att barn- och ungdomar får mötas över åldersgränserna. Vi vill också stimulera till fortsatt rörelse.

 

Projektägare: Mosjö Områdesförening 

Beviljat stöd: 36.540 kr