Projektet vill skapa en arrangemangsarena vid ett gammalt stenbrott och testa platsen med en körkonsert. Beviljat belopp 30.000 kr.