Projektet syftar till att utöka Hallsbergs ridklubbs ridskoleverksamhet med inriktning på yngre barn och på individer med funktionsvariationer. Beviljat belopp 1.072.000 kr.