Livskraftig ridskola för alla

Projektet syftar till att utöka ridskolans verksamhet med ett bredare utbud och bättre tillgänglighet, inriktat på yngre barn och individer med funktionsvariationer, med ett högre säkerhetstänk och möjlighet att i framtiden kunna bli en kvalitetsmärkt ridskola. Detta ska uppnås genom att bygga till 2 lösdriftsstall enligt aktiv lösdrift för ridskolans hästar och ponnyer, för att möjliggöra plats för fler lektionshästar med en bättre djurvälfärd och därmed lägre driftkostnad. Samtidigt kommer stallet att bli mer lättarbetat och säkerhetsrisker minimeras genom denna typen av hållningsform. Miljö- och energiöversyn ska göras med nödvändiga åtgärder såsom anpassning av belysning och rutiner. Anläggningen kommer att vara/är anpassad för rullstol och funktionsvariationer men vi saknar lämpliga hästar och utbildning för en del av personalen för att kunna erbjuda adekvat undervisning. Samtidigt som vi investerar i hästarnas hälsa och personalens utbildning skapar vi möjlighet för fler arbetstillfällen när verksamheten utökas och nya mötesplatser formas. 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 1.072.000 kr