Projektet är en förstudie om hur man kan utveckla naturområdet Kvismardalen i Sydnärke. Beviljat belopp 341.200 kr.