Kunskapscentrum för skogsträdgårdar

Projektets syfte är att skapa ett centrum för skogsträdgårdar genom att ta fram informationsmaterial, skapa ett skogsträdgårdsbibliotek, sätta upp infoskyltar samt skapa ett lokalt nätverk för skogsträdgårdar. Beviljat belopp 30.000 kr.

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 30.000 kr