Kultur på hjul

Kommunikationer har varit en av grundbultarna till Sveriges framgång som industri och välfärdsstat. Södra Bergslagen har under hundratals år dominerats av gruv- och skogsbruk och verksamheterna som är en följd av dessa. Byggandet av vägar för att få till fungerande kommunikationer har varit av yttersta vikt. När vägarna blivit farbara och bil och busstrafiken kommit många till del, så har också möjligheten öppnats för bruksorternas barn att få gå vidare till högre studier. I Askersund fanns närmaste realskola. Bussar var ett måste för att ta sig till arbete, skola och handel för den stora allmänheten, som inte hade ekonomisk möjlighet att köpa egen bil. I skenet av detta så blir REO bussen en levande historia, som på många plan kan återknyta till historien och även visa på hur kommunikationer och vägar fortsatt är av största vikt för att Sverige fortsatt skall vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden. 1932 satte Trafikbilägare Arvid Nilsson Tomtevik Åmmeberg in en buss av märket REO med reg.nr.T2705 för att trafikera sträckan Mariedamm-Zinkgruvan-Åmmeberg-Askersund tur och retur. Bussen togs ur trafik år 1946, för att senare konverteras till brandbil i Mariedamm! Det är denna buss som skall renoveras och återställas för att bli en symbol för trakten.

 

Projektägare: Askersunds Veteranfordonsklubb

Beviljat stöd: