Körkonsert i Gustaf Mattsons brott

Gustaf Mattsons brott är ett numera torrlagt stenbrott från stenindustriepoken i Hällabrottet. Brottet har en lång historia då kalkstensbrytning startade här redan under medeltiden och utvecklades till en blomstrande industri under 1800-talet. I närheten av brottet ligger stenarbetarmuseet som drivs av Yxhultsbygdens kultur och hembygdsförening i samarbete med kommunen. Ett publikt evenemang sätter fokus på området och möjlighet att erbjuda guidningar i samband med konsert. Målet är att erbjuda körsångare som publik en musikalisk och kulturhistorisk upplevelse. Kulturskolan i länet kommer att erbjudas att vara med vilket innebär en möjlighet för barn och unga på landsbygden att delta i ett större kulturevenemang.

 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: