Projektet vill arrangera en körkonsert i Gustaf Mattsons brott i Kumla. Projektmedlen går till att utveckla ett befintligt arrangemang. Beviljat belopp 40.000 kr