Kompetensinsatser inom marknadsföring och försäljning

Projektet är en utbildning riktad till entreprenörer inom livsmedelsproduktion och restauranger.

Vi har identifierat ett stort behov av kompetensstärkande insatser till livsmedelsproducenter, restauranger mfl. Omfattar företag i Örebroregionen som på ett eller annat sätt varit utställare på Wadköpings Mat- och Dryckesmarknad eller skulle kunna bli utställare. När vi vädjat om att utställarna skall hjälpa till att marknadsföra eventet har de spontant återkopplat att de inte vet hur de ska göra. Att de skulle vilja lära sig mer om marknadsföring/försäljning generellt och marknadsföring via sociala medier.

En utbildning planeras som totalt omfattar 4-5 timmar. Utbildningen är anpassad till småföretag och skall vara konkret med praktiska tips och råd som kan appliceras i deltagarnas verksamhet.

 

Följande ämnen omfattas:

  • marknadsföring generellt. Hur når jag ut med mitt budskap?
  • Sociala medier. Hur får jag maximal effekt på insatser i sociala medier?
  • Mäss- och marknadskunskap. Hur uppträder jag och hur når jag optimal försäljning på en mässa eller marknad?
  • Nätverkskunskap. Värdet av att samarbeta, en framgångsfaktor!

Målet är att totalt 30 företag ska delta vid detta kurstillfälle

 

Projektägare: Marknadsprofilering i Örebro EF

Beviljat stöd: 39.990 kr