Klubbhus för föreningsaktiva och samlingslokal för byns invånare i Ekeby-Almby

 

Östra Almby Fritidsklubb har efter många års behov äntligen fått möjlighet till en lösning för klubbhus för föreningens aktiva och tillika samlingslokal för byns invånare. Detta ska ske genom att renovera befntliga moduler som har använts som skollokaler i Lindesberg. Det fnns således ett hållbarhetsperspektiv där föreningen försöker återanvända så mycket som är möjligt. Det saknas idag klubbhus, omklädningsrum, duschar och toaletter samt varmförråd. Omklädningsrum, toa och dusch är krav från förbundet för tat kunna driva 11-mannaspel. Ett klubbhus vid fotbollsplanen, utegymmet och förhoppningsvis kommande multisportarena skulle bli ännu mer än idag den naturliga mötesplatsen i byn. Projektgrupp och styrelse ser gärna fler användningsområden för framtiden, så som fritidsgårdsverksamhet. Medel söks för att färdigställa klubbhuset och ska användas för inköp och montering av omklädningsrum, anpassning av toaletter och våtutrymmen, kök, altan, möbler, modernt lås, larmanordning och solcellspaneler. Klubbhuset blir byns samlingslokal och kommer att användas av även andra föreningar i byn så som vägföreningar.

 

Projektägare: Östra Almby FK

Beviljat stöd: