Kalabaliken i Nalavi – Karl den XII lik eller olik

 

Vi vill med teaterpjäsen illustrera denna händelse i Örebro län som ägde rum 1719 då Karl XII:s lik fördes från sydvästra länsgränsen vid Ramundeboda till den östra länsdelen i trakten Arboga. I pjäsen koncentrerar vi oss på den sträcka som passerar via Vretstorp till Skyberga i Hardemo och genom Nalavi i Kräcklinge in mot Örebro. Att lära om historien är viktigt för att förstå vår nutid. Vår ambition är att skapa ett spel som förenar, engagerar, skapar stolthet och utvecklar både medverkande, publik och vår bygd.

Kräcklingebygdens vänner är en ideell förening vars uppgift är att verka för gemenskap, kutur, samverkan och utveckling i vår bygd.

 

Projektägare: Kräcklingebygdens vänner 

Beviljat belopp: 28.874 kr