Ett teaterprojekt vars mål är att skapa ett bygdespel som förenar, engagerar, skapar stolthet och utvecklar både medverkande, publik och bygden. Beviljat belopp 28.874 kr.