Utveckling av Hjortkvarn – Ny samlingsplats

Vi vill:

  • skapa en gemensam samlingsplats som kan användas av alla boende och föreningar i Hjortkvarn med närområde.
  • omforma och anpassa befintliga lokaler, anläggningar och området runt folkpark och idrottsplats så att föreningen kan utöka sina aktiviteter och arrangemang, samt göra det möjligt för andra föreningar i och i närheten av orten att utöka sina aktiviteter.
  • knyta samman det gamla Hjortvallenområdet med villabebyggelsen och skapa nya spännande platser för lek, träning och umgänge. I anslutning till den kommunala lekparken ska anläggas ett utegym med 8 typer av redskap så både barn och vuxna kan ”leka” samtidigt.

Föreningen kommer att arrangera gymkvällar med instruktör som en ny aktivitet i föreningen. Strax intill läggs en motorik/agilitybana för barn. Placeringen möjliggör såväl spontan utvecklande lek som instruktörsledd aktivitet med deltagare från förskola-fritids eller genom föreningen arrangerad aktivitet. Kan ske parallellt för både vuxna och barn. På andra sidan den lilla grusvägen ska anläggas en ca 450 meter lång 9-håls disc-golfbana där föreningen kommer att arrangera Disc-golftävlingar som en helt ny typ av aktivitet. Från disc-golfbanan anläggs en enkel promenadväg som ansluter utegymmet med elljusspåret och binder samman det främre aktivitetsområdet med elljusspår och aktivitetsområde vid samlingslokalen vid gamla idrottsplatsen. Den gamla idrottsplatsen ligger strax norr om byn och binds samman med närmsta villaområdet Sandhagen genom en grusväg. Parallellt med denna i ett naturskönt parti, löper elljusspåret längs med delar av den gamla rangerbangården och smalspåret. Den gamla idrottsplatsen ska handikappanpassas och anläggningarna byggas om och kompletteras med, och för, helt nya aktiviteter, boulebana, lekplats och ge möjligheter till väderskyddad utomhusaktivitet såsom yoga, dans, tabata, zumba, pensionärsgymnastik, loppis och auktioner t.ex. Föreningens lokaler ska byggas om med nya ytor anpassade efter nya aktiviteter och behov. Ny handikapp-WC, vatten och kranar, våtrum, avlopp samt köket byggs om. Det ska byggas en ny handikappanpassad entré med ramp och uteplats. Flytt av fönster och nya dörrar samt nytt larm- och låssystem så det blir enklare att få tillgång till lokalen vid uthyrning. Framför samlingslokalen i hörnet av gamla fotbollsplanen ska anläggas en ny lekplats för barn och en boulebana för de ortsbor som inte är intresserade av ”tyngre” fysiska aktiviteter och för att ge möjlighet till spontanaktiviteter som passar alla åldrar. (Parallellt med detta, men utanför projektet kommer även kommunen att anordna belysning vid skridskobanan intill fritids/förskola) Syftet är att få ett livskraftigt föreningsliv som en del av ett socialt hållbart samhälle på orten. Vi vill locka de yngre inte flytta från, utan till orten genom att erbjuda ett aktivt föreningsliv och tillgång till en samlingsplats som fungerar för alla åldrar. Vi vill ge de äldre möjlighet till ett aktivare liv som främjar hälsan och gör det möjligt att bo kvar på orten. Vi vill att Hjortkvarn ska utvecklas och bli en attraktiv plats för unga att bilda familj, bygga eget och etablera sig och på så sätt utjämna den ojämna åldersfördelningen på landsbygden. Vi vill stärka den lokala identiteten genom att skapa en plats som alla kan samlas kring och känna stolthet över.

Projektägare: Hjortkvarns IF

Beviljat belopp: 1.502.355 kr