Projektet går ut på att utveckla en klubbstuga vid idrottsplatsen i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till en bygdegård tillgänglig för bygdens föreningsliv och företag. Beviljat belopp 1.502.355 kr.