Projektet är en förstudie om hur cykelleder Laxå-Tiveden bör utformas och hur de bör knyta an till befintliga leder i Tiveden. Beviljat belopp 203.454 kr.