Förstudie för hållbar cykelsemester i Tiveden

 

Förstudiens syfte är att se över möjligheterna för att skapa en bättre infrastruktur för cyklister i området Laxå – Tiveden och undersöka möjligheterna till att utveckla cykelturismen men även främja att lokalbefolkningen i större utsträckning tar sig ut i naturen på cykel. Genom detta projekt kommer vi att undersöka möjligheterna till att skapa cykelleder för att ta sig mellan Laxå och Tiveden samt binda ihop dem med befintliga cykelleder i Tiveden samt med de befintliga cykellederna mellan Tiveden och Askersund. I projektet skall det också undersökas vilka möjligheter det finns att resa kollektivt med medhavd cykel till Laxå. Även möjligheter till cykeluthyrning i Laxå skall undersökas. Projektets idé är att undersöka hur man kan främja att fler besökare tar sig till Tiveden på ett klimatsmart sätt genom att göra det möjligt för turisten att enkelt planera och utföra en säker och klimatsmart resa på cykel och därigenom stärka Laxå och Tiveden som cykeldestination. I projektet skall det utforskas om det finns möjlighet att besökaren ska kunna åka tåg till Laxå och där byta till en förbokad cykel, alternativt ha med egen cykel på tåget, för vidare färd ut i Tivedens vildmark, till boende, matställen och andra aktiviteter. Detta för att främja en spridning av det ökade antalet besökare i området samt bidra till att fler besökare väljer att resa klimatsmart till och i området då det finns ett tydligt, trafiksäkert och enkelt sätt att planera och genomföra en sådan resa. Det skall också undersökas hur och var cykelrundor kan skapas i anslutning till tågstationen för att främja att lokalbefolkningen får närhet till cykelleder och för att stärka Laxå som cykeldestination. I förstudien ska det också undersökas hur och vem som ska sälja/administrera/marknadsföra paket med cykel och boende. 

 

 

Projektägare: Laxå Kommun

Beviljat stöd: 203.454 kr