Projektet ska undersöka möjligheterna  att bilda en organisation för småskaliga livsmedelsproducenter. Beviljat belopp 36.000 kr.