Projektet vill skapa en mötesplats för filmare och kulturarbetare i Sydnärke samt arrangera en filmfestival där man visar filmer som producerats i projektet. Beviljat belopp 504.908 kr.