Filmprojekt i Sydnärke

 

Vi vill skapa ett projekt för att samla de unga vuxna och ungdomar som vill arbeta med film för att tillsammans med dem dels skapa filmer som handlar om regionen och dels arrangera en filmfestival och mötesplats för filmare och kulturarbetare i Sydnärke där vi visar filmer som produceras inom projektet och möten med inbjudna filmare. Allt detta för att skapa bättre nätverk för filmare och kulturarbetare i Sydnärke.

Målgruppen är framför allt unga vuxna som vill vara skapande inom filmområdet och som vill både göra filmer om sin egen region och hembygd och som vill göra egna filmer och vara med och arrangera en filmfestival och skapa internationella möten för unga filmare i regionen. Målgruppen är också människor inom andra delar av KKN-sektorn som musiker, konstnärer, skådespelare, författare och journalister.

 

Projektägare: Örebro Filmförening

Beviljat stöd: 504.908 kr