Syftet med projektet är att ge goda förutsättningar och former för skapandet av vänskapsrelationer mellan nysvenskar och etablerade svenskar. Detta skall ske genom att projektet koordinerar och skapar mötestillfällen med familjer. Beviljat belopp 400.000 kr.