Projektet går ut på att utveckla trap-banan med en grusplan. Beviljat belopp 30.000 kr.