Ett projekt för att få igång nya fritidsaktiviteter i Kilsmo. Beviljat belopp 25.000 kr.