Projektet ska ta fram förslag till lämpliga informationspunkter, dess placeringar och innehåll, till norra Vätterns skärgård. Beviljat belopp 131.817 kr.