Entréer Norra Vätterns skärgård

Stödet skall gå till ett projekt för att ta fram cykelleder som binder samman Askersund, Olshammar och Tiveden, för att underlätta för besöksnäring och boende att per cykel transportera sig inom området. Syftet med projektet är att utreda nuläge och förutsättningar, samt behov av information, faciliteter och infrastruktur som besökare till Norra Vätterns skärgård har. Målet är att göra en förstudie som svarar på frågorna om hur Norra Vättern skall kunna upplevas som ett sammanhängande och lättillgängligt område för besökande. 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 131.817 kr