Projektet ska stimulera uppkomst av nya sociala företag och undersöka möjligheterna att skapa en paraplyorganisation för ideella sektorn, alltså föreningslivet, i Sydnärke. Beviljat belopp 437.940 kr.