Projektet ska inventera lämpliga vägar och ta fram cykelleder i området Askersund-Tived-Olshammar. Detta för att enklare per cykel kunna transportera sig från Askersund till turismområdena i Tiveden. Beviljat belopp 136.427 kr.