Cykla i Tiveden

Projektet fokuserar på att utveckla cykelturismen i Tiveden. Målet är att kunna erbjuda besökare och närboende ett antal vackra och väl utmärkta cykelleder till sommaren 2020. Detta inbegriper projektledning i form av fördjupad kontakt med markägare, skyltning och informationsmaterial – i nära dialog med områdets entreprenörer inom besöksnäringen, föreningar, länsstyrelse och närliggande kommuner.

Målgruppen för projektet är alla de besökare i Tivedenområdet som är intresserade av cykling i Tivedens vackra natur. Många besökare på campingar, ställplatser, stugbyar och hotell har med sig cyklar. De vill på ett enkelt och smidigt sätt kunna förflytta sig med cykel i området, och inte minst ta sig till och från Tivedens nationalpark med cykel. Dessa besökare ser cyklingen som ett naturligt inslag under en längre vistelse i området. En annan växande grupp är de besökare som vill till området för att enbart cykla i vacker natur. Denna kategori av besökare är även en grupp som ökar, vilket inte minst märks i förfrågningar till turistbyråer/nationalparksbemanning och entreprenörer i området. Ytterligare en viktig målgrupp är de närboende i området som är intresserade av cykling på hemmaplan, såväl fastboende som sommarstugegäster.

 

 

Projektägare:

Beviljat stöd: 136.427 kr