Cykla i Åtorp, Etapp 1

Projektet vill lägga grunden för ett nätverk av cykelleder både på stig och väg med utgångspunkt från Åtorp. Vi vill få fler barn och unga att hitta cykelglädjen och locka cyklande familjer att besöka och uppleva vår bygd. Sedan 2011 har ett stort antal cykelleder vuxit fram i Örebro län, med fokus på den växande folksporten mountainbike och på senare år grusvägscykling sk gravel. Nu vill vi att Åtorp ska ta plats på cykelkartan och därmed även bli en ännu bättre plats att bo å¨för de som växer upp i Åtorp med omnejd. 

 

Vi vill lägga grunden för ett nätverk av cykelleder både på stig och väg med utgångspunkt från Åtorp. I första skedet etablerar vi fyra skyltade leder om totalt 54 km. Lederna ska hålla Bergslagen Cycling-standard, vilket innebär att:

De följer Bergslagen Cycling ledgraderingssystem.

De ska vara väl skyltade med frästa träpilar och ledsiffra på stolpar. 

Det ska finnas broar över diken och andra platser där marken tar skada.

De ska vara trafiksäkra

 

Projektägare: Åtorps Idrottsförening

Beviljat stöd: 40.000 kr