Bok om Askersunds manskörs historia

 

Askersunds manskör bildades 1907 och har således haft en kontinuerlig verksamhet i 116 år. Motiven till att skriva en historik i bokform om kören och dess betydelse är flera. Dels att beskriva vilken långvarig kulturell verksamhet kören haft och dess osannolika utveckling de senaste trettio åren. Vi har arrangerat konserter tillsammans med artister som, Jill Johnsson, Martin Stenmark, Nanne Grönvall, Charlotte Perelli mfl. Deltagit i körslaget i TV4. Gjort ett tiotal utlandsresor där vi deltagit i körfestivaler. Sammanfattningsvis så har Askersunds manskör gått mot strömmen, inte som många andra lagt ner verksamheten utan snarare utvecklats.

 

Projektägare: Askersunds manskör

Beviljat stöd: 39.900 kr