Projektet är en förstudie för etablering av en discgolfbana vid Sköllervallen i Sköllersta i Hallsbergs kommun. Beviljat belopp 30.000 kr.