Förstudie discgolfbanan Sköllervallen

Discgolf är en populär och växande sport som kan utövas av alla. Sköllersta IF har under senare år sett att flera discgolfare har besökt vår anläggning för att träna kast på våra ytor. Vi har tagit kontakt med dem och diskuterat med dem om det finns ett intresse av att utöka föreningens utbud med träningsmöjligheter med en discgolfsbana. Intresse finns och nu vill föreningen göra en förstudie för att se om vi kan uppföra en bana och om den kan uppföras på ett säkert sätt i anslutning till Sköllervallen.

Beskrivning av projektet

Vi vill med förstudien se om det finns möjlighet att anlägga en discgolfbana, teknikbana och driving range på de ytor som vi har att tillgå vid Sköllervallen i Sköllersta.

Varför

Sköllersta som ort växer och samhället förändras vilket gör att föreningen vill göra sig attraktivare för de boende i samhället med omnejd.

Mål 

Vårt mål är att vi skall vara knutpunkten i vårt samhälle med ett stort utbud av aktiviteter som aktiverar människor i alla åldrar. På Sköllervallen skall människor samlas och träna, umgås och må bra. För just det här projektet är målet att få fram en genomarbetad förstudie om en eventuell discgolfbana vid Sköllervallen.

Samarbetspartners

Vi för diskussioner med Svenska Kyrkan att låna deras mark för att kunna ha en 9 hålsbana där.

Hallsbergs kommun

Spin18 Disc golf är kontaktad för att göra förundersökningen.

 

Projektägare: Sköllerste IF

Beviljat belopp: 30.000 kr