Avslutat

Kultur på hjul

Projektet vill återställa en buss i körbart skick och använda den för årliga evenemang i kommunerna Askersund, Hammar och Lerbäck.

Trollvandring

Projektet vill utveckla eventet Trollvandring i Hasselfors så det blir ett hållbart arrangemang över tid

Bok om Askersunds manskörs historia

För att uppmärksamma Askersunds manskörs långa historia, kommer man att ta fram en bok.

Körkonsert i Gustaf Mattsons Brott augusti 2023

Projektet vill arrangera en körkonsert i Gustaf Mattsons brott i Kumla.

Porla Brunn i svunnen tid

Projektet ska samla in bilder och fakta om Porla Brunn, från tiden före sekelskiftet och fram till 1939 och ge ut en skrift som ska spridas till ortsbor och en bred allmänhet.

Kunskapscentrum för skogsträdgårdar

Projektets syfte är att skapa ett centrum för skogsträdgårdar genom att ta fram informationsmaterial, skapa ett skogsträdgårdsbibliotek, sätta upp infoskyltar samt skapa ett lokalt nätverk för skogsträdgårdar.

Familjekompis Lekeberg

Syftet med projektet är att ge goda förutsättningar och former för skapandet av vänskapsrelationer mellan nysvenskar och etablerade svenskar.

Livskraftig ridskola för alla

Projektet syftar till att utöka Hallsbergs ridklubbs ridskolas verksamhet med inriktning på yngre barn och individer med funktionsvariationer.

Förstudie Munkastigen

Projektet är en förstudie om den befintliga vandringsleden Munkastigens framtid rörande skötsel och marknadsföring.

Delaktighet för bättre inkludering

Projektets syfte är att organisera och mobilisera människor i Vivalla, som kommit i utanförskap, för en bättre inkludering i samhället genom att anordna olika stärkande aktiviteter.

Pump-Track

Projektet skall bygga en Pump-Track för cykel i Hammar, för att stimulera till en aktiv fritid. I projektet ingår också att bygga en grillplats intill banan.

Ungdomspool VOX

Syftet med projektet är att stötta unga i åldern 16-25 år att nå sysselsättning och självförsörjning genom en lokal ungdomspool i Oxhagen och Varberga. 

Filmprojekt i Sydnärke

Projektet vill skapa en mötesplats för filmare och kulturarbetare i Sydnärke samt arrangera en filmfestival där man visar filmer som producerats i projektet..

Utveckling av friluftsområde runt Ånnaboda Kilsbergen

Projektet är en förstudie om hur det välkända friluftsområdet runt Ånnaboda i Kilsbergen ska kunna utvecklas för att ännu mer bidra till en aktiv fritid.

Skapande mötesplats i Kilsbergskanten

Föreningen vill renovera och upprusta Lekhyttans gamla skola och föreningslokalen, Kilsbergens Nav, och på det viset engagera människor i föreningen och även andra aktörer som vistas i Kilsbergskanten.

Cykla i Tiveden

Projektet ska inventera lämpliga vägar och ta fram cykelleder i området Askersund-Tived-Olshammar. Detta för att enklare per cykel kunna transportera sig från Askersund till turismområdena i Tiveden.

Entreér Norra Vätterns skärgård

Projektet ska ta fram förslag till lämpliga informationspunkter, dess placeringar och innehåll, till norra Vätterns skärgård.

Förstudie hållbar cykelsemester i Tiveden

Projektet är förstudie om hur cykelleder Laxå-Tiveden bör utformas och hur de bör knyta an till befintliga.

Förstudie rastplatser i samverkan

Projektet ska genom samverkan med olika aktörer hantera nedskräpning och slitage pga den omfattande naturturismen i Tiveden.

REKO-lokal mat mer tillgänglig

Projektet skall utveckla försäljningskanalen REKO-ringen så den blir enklare och mer långsiktigt hållbar att driva för föreningen.

Drivbänk

Projektet ska stimulera uppkomst av nya sociala företag och undersöka möjligheterna att skapa en paraplyorganisation för ideella sektorn, alltså föreningslivet, i Sydnärke.

Projekt för unga på landsbygden

Projektet går ut på att bygga en lekplats vid Hultsjöns fritidsområde.

Skogsträdgård Stora Mellösa

Projektet är en pilotstudie för anläggning av en allmän skogsträdgård i Stora Mellösa i Örebro kommun.

Etablering av grusplan till trapbanan

Projektet går ut på att utveckla trap-banan med en grusplan.

Uppstart för Finnerödja socken efter pandemin

Projektet skall starta upp föreningslivets aktiviteter i Finnerödja-bygden efter att de legat nere under coronapandemin.

Provtrafik med båtturer mellan Göksholm och Björkön

Projektet syftar till att möjliggöra båtresor mellan Göksholm och Björkön i samband med turtrafik mellan Örebro och Björkön.

Uppstart av föreningen Kalimera

Projektet är en uppstart av en förening för utveckling och genomförande av flera mindre nya aktiviteter i Glanshammars-området i Örebro kommun.

Uppmärkning av motionsleder

Projektet skall märka upp en löparslinga och en MTB-slinga för att få ännu fler att motionera och använda området runt Svartå i Degerfors kommun.

Kalabaliken i Nalavi-Karl den XII lik eller olik

Ett teaterprojekt vars mål är att skapa ett spel som förenar, engagerar, skapar stolthet och utvecklar både medverkande, publik och bygden.

Levande natur och djurupplevelser för barn i Degerfors

Projektets syfte är att genom integrations- och folkbildningsarbete, med särskilt fokus på invandrarfamiljer, skapa möjligheter för djur-  och naturupplevelser.

Museum för kvinnligt hantverk

Projektet skall i gamla bagarstugan i Mullhyttan göra ett museum som visar upp gamla och nya hantverkstekniker.

Nyttan av fler andelsjordbruk

Projektet vill göra en kartläggning av befintliga andelsjordbruk i Mellansverige för att undersöka vilka framgångsfaktorer och hinder som finns för att starta andelsjordbruk.

Mötesplats Lyckevallen

Projektet vill utveckla Lyckevallen i Ervalla till en mötesplats för träning och friskvård samt nå nya målgrupper.

Kumla-Dalhalla körkonsert

Projektet vill skapa en arrangemangsarena vid ett gammalt stenbrott och testa platsen med en körkonsert.

Freeshop-delningsekonomi på landsbygden

Projektet vill undersöka möjligheten att etablera och driva freeshop i Vintrosa och Askersund.

Brofesten

Projektet syftar till att förstärka områdets attraktivitet genom att ordna en fest för att fira att den unika stenbron över Letälven som blir 200 år.

Aktiva Kilsmo

Ett projekt för att få igång nya fritidsaktiviteter i Kilsmo.

Utvecklingen av besöksnäringen i Lekeberg

Projektet skall tillsammans med alla aktörer inom besöksnäringen samordna, marknadsföra och utveckla näringen i Lekebergs kommun.

Fritidsbank i Degerfors kommun

Projektet skall starta en fritidsbank i Degerfors, där vem som helst kan låna begagnad fritidsutrustning gratis. Exempelvis skridskor, skidor, inlines, bollar m.m.

Förstudie discgolfbana Sköllervallen

Projektet är en förstudie för etablering av discgolfbana vid Sköllervallen i Sköllersta.