Aktuellt

Segersjö – framtidens eventarena i Östernärke

Projektet är en förstudie för att undersöka om det går att genomföra fler arrangemang på området där Segersjödagarna genomförs.

Bok om Askersunds manskörs historia

För att uppmärksamma Askersunds manskörs långa historia, kommer man att ta fram en bok.

Utveckling Sköllervallen

Projektet syftar till att utveckla idrottsplatsen i Sköllersta, genom att bygga fler omklädningsrum, öppna en uteservering samt anlägga en lekplats.

Mer attraktivt Svartå

Målet med projektet är att få en enkätundersökning sammanställd och tolkad, så att resultatet kan ligga till grund för att ta fram en lokal utvecklingsplan för Svartå.

Körkonsert i Gustaf Mattsons Brott augusti 2023

Projektet vill arrangera en körkonsert i Gustaf Mattsons brott i Kumla.

Stenlek

Projektet ska göra en hopplek i sten från barnens egendesignade hopphinder som skulpteras i natursten.

Östernärkelyftet

Inriktningen på projektet är att renovera en danslokal i Odensbacken så den kan fungera som en bygdegård.

Pump-Track

Projektet skall bygga en Pump-Track för cykel i Hammar, för att stimulera till en aktiv fritid. I projektet ingår också att bygga en grillplats intill banan.

Kvismarleden

Projektet är förstudie om hur man kan utveckla området Kvismardalen i Sydnärke.

Skapande mötesplats i Kilsbergskanten

Föreningen vill renovera och upprusta Lekhyttans gamla skola och föreningslokalen, Kilsbergens Nav, och på det viset engagera människor i föreningen och även andra aktörer som vistas i Kilsbergskanten.

Förstudie rastplatser i samverkan

Projektet ska genom samverkan med olika aktörer hantera nedskräpning och slitage pga den omfattande naturturismen i Tiveden.

REKO-lokal mat mer tillgänglig

Projektet skall utveckla försäljningskanalen REKO-ringen så den blir enklare och mer långsiktigt hållbar att driva för föreningen.

Förstudie för att etablera en organisation för småskaliga livsmedelsproducenter

Projektet ska undersöka möjligheterna  att bilda en organisation för småskaliga livsmedelsproducenter.

Pilotprojekt Kanalfestivalen

I projektet ingår att arrangera en kanalfestival som är tänkt att vara ett årligt återkommande evenemang för alla åldrar.

Aktiva Kilsmo

Ett projekt för att få igång nya fritidsaktiviteter i Kilsmo.

Utveckling av Hjortkvarn

Projektet går ut på att utveckla en klubbstuga vid idrottsplatsen i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till en bygdegård tillgänglig för bygdens föreningsliv och företag.

Utvecklingen av besöksnäringen i Lekeberg

Projektet skall tillsammans med alla aktörer inom besöksnäringen samordna, marknadsföra och utveckla näringen i Lekebergs kommun.

Förstudie discgolfbana Sköllervallen

Projektet är en förstudie för etablering av discgolfbana vid Sköllervallen i Sköllersta.