Aktuellt

Young Voices

Projektet vill i Östernärke starta upp ensemblen ”Young Voices” och sätta upp den musikaliska teatern ”Djungelboken”

Halloween i Mosås och jul i Mosås

Svartå IF 90 år jubileumsdag

Byn, mer än bara en vägförening

Segersjö – framtidens eventarena i Östernärke

Projektet är en förstudie för att undersöka om det går att genomföra fler arrangemang på området där Segersjödagarna genomförs.

Utveckling Sköllervallen

Projektet syftar till att utveckla idrottsplatsen i Sköllersta, genom att bygga fler omklädningsrum, öppna en uteservering samt anlägga en lekplats.

Mer attraktivt Svartå

Målet med projektet är att få en enkätundersökning sammanställd och tolkad, så att resultatet kan ligga till grund för att ta fram en lokal utvecklingsplan för Svartå.

Stenlek

Projektet ska göra en hopplek i sten från barnens egendesignade hopphinder som skulpteras i natursten.

Kompetensinsatser inom marknadsföring och försäljning

Projektet är en utbildning riktad till entreprenörer inom livsmedelsproduktion och restauranger.

Östernärkelyftet

Inriktningen på projektet är att renovera en danslokal i Odensbacken så den kan fungera som en bygdegård.

Kvismarleden

Projektet är förstudie om hur man kan utveckla området Kvismardalen i Sydnärke.

Mosjöloppet – aktiv rörelse i Mosås

Projektet ska arrangera ett motionslopp sommaren 2024 som ska inspirera till aktiv rörelse.

Förstudie för att etablera en organisation för småskaliga livsmedelsproducenter

Projektet ska undersöka möjligheterna  att bilda en organisation för småskaliga livsmedelsproducenter.

Pilotprojekt Kanalfestivalen

I projektet ingår att arrangera en kanalfestival som är tänkt att vara ett årligt återkommande evenemang för alla åldrar.

Utveckling av Hjortkvarn

Projektet går ut på att utveckla en klubbstuga vid idrottsplatsen i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till en bygdegård tillgänglig för bygdens föreningsliv och företag.