Projektet skall starta upp föreningslivets aktiviteter i Finnerödja-bygden efter att de legat nere under coronapandemin. Beviljat belopp 28.500 kr.