Projektet är en pilotstudie för anläggning av en allmän skogsträdgård i Stora Mellösa i Örebro kommun. Beviljat belopp 30.000 kr.