Skogsträdgård Stora Mellösa

 

Pilotstudie för anläggningen av en allmän skogsträdgård i Stora Mellösa utanför Örebro. Intresset för odlingen har ökat i samband med att fler upptäcker att vi i större utsträckning än nu behöver producera egen mat för att klara livsmedelsförsörjningen.

 

Projektägare: Stora Mellösa vägförening

Beviljat belopp: 30.000 kr